kahnulihon-1609430278-60.jpg

kahnulihon-1609430278-60.jpg

Kahn và Uli Höneß trao đổi khi theo dõi Bayern thi đấu. (Nguồn: Imago)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *