jpgbk-1591328276-0.jpg

jpgbk-1591328276-0.jpg

 越南驻中国大使范星梅(左一)同大使馆干部和工作人员商讨将在湖北省武汉市疫区的越南公民回国的计划。                                      图片来源:越南驻中国大使馆

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *