jerusalem2-1513432882-62.jpg

jerusalem2-1513432882-62.jpg

Vị trí cơ quan của Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể đặt ở Jerusalem. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *