jeffersonri-1592296814-90.jpg

jeffersonri-1592296814-90.jpg

Tượng đài Tổng thống phe miền Nam thời nội chiến Mỹ Jefferson Davis bị kéo đổ ở Richmond.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *