jeffbezos6-1495080459-46.jpg

jeffbezos6-1495080459-46.jpg

Bezos có giọng cười rất đặc biệt (Nguồn: Flickr/DonkeyHotey)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *