jeffbezos5-1495080266-41.jpg

jeffbezos5-1495080266-41.jpg

Jeff Bezos kết hôn với MacKenzie Tuttle, một cộng tác viên nghiên cứu của D.E.Shaw vào năm 1993 (Nguồn: BI)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *