jeffbezos4-1495081092-9.jpg

jeffbezos4-1495081092-9.jpg

Khi còn đi học, Bezos đã nói với các giáo viên ở trường rằng “tương lai của nhân loại không nằm ở hành tinh này.” (Nguồn: BI)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *