jeffbezos2-1495079985-56.jpg

jeffbezos2-1495079985-56.jpg

Cha ruột của Bezos là thành viên một đoàn xiếc địa phương (Nguồn: Business Insider)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *