italy1-1553433244-54.jpg

italy1-1553433244-54.jpg

BRI có ý nghĩa mang tính biểu tượng khá lớn, đặc biệt trong trường hợp của Italy. (Nguồn: Sputnik)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *