irnattxvn15-1559720126-42.jpg

irnattxvn15-1559720126-42.jpg

出席于2015年11月16日至17日在韩国首尔举行的亚通组织执行委员会第39次会议期间,越通社社长阮德利(右)与伊朗国家通讯社执行社长穆罕默德•可达德(Mohammad Khodadi)签署了双边信息互换协议。越通社社长 武全 摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *