iranretalia-1578123271-24.jpg

iranretalia-1578123271-24.jpg

TEHRAN, IRAN – JANUARY 3: People gather to stage a protest against the killing of Iranian Revolutionary Guards’ Quds Force commander Qasem Soleimani by a US air strike in the Iraqi capital Baghdad, after Friday prayer in Tehran, Iran on January 3, 2020. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *