iPhone 11 Pro được coi là kế nhiệm nâng cấp iPhone XR, với việc bổ sung thêm camera góc siêu rộng. (Nguồn: techrunch)

iPhone 11 Pro được coi là kế nhiệm nâng cấp iPhone XR, với việc bổ sung thêm camera góc siêu rộng. (Nguồn: techrunch)

iPhone 11 Pro được coi là kế nhiệm nâng cấp iPhone XR, với việc bổ sung thêm camera góc siêu rộng. (Nguồn: techrunch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *