internetmeg-1609383305-38.jpg

internetmeg-1609383305-38.jpg

Saori Okawa, một nhân viên của Instacart chất các món hàng tạp hóa lên xe để giao đến nhà cho khách hàng vào ngày 1/7 ở San Leandro, California (Ảnh: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *