internetmeg-1609383245-17.jpg

internetmeg-1609383245-17.jpg

Một học sinh giơ tay phát biểu trong khi tham dự một lớp học trực tuyến tại nhà ở Miami ngày 3/9. (Ảnh: Bloomberg News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *