inochinori-1567154332-26.jpg

inochinori-1567154332-26.jpg

Mika Kondo (L) and Professor Masaaki Shimizu, head of the Vietnamese Department at Osaka University, take part in the music video (Photo from Pham Hai Trieu’s Facebook)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *