infovietnam-1535684531-22.jpg

infovietnam-1535684531-22.jpg

   Vietnam and Ethiopia have enjoyed sound relations in the past years (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *