imperadorna-1556872437-23.jpg

imperadorna-1556872437-23.jpg

Masako Owada kết hôn với Thái tử Naruhito của Nhật Bản vào ngày 9/6/1993.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *