imgp7472-1583999382-11.jpg

imgp7472-1583999382-11.jpg

                      莱州省边防部队向中国护边力量赠予医用口罩。越通社记者 功宣摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *