img4598-1579579404-30.jpg

img4598-1579579404-30.jpg

Доцент Чан Тхи Жанг Хыонг от имени Министерства здравоохранения получила Сертификат ВОЗ о ликвидации Вьетнамом лимфатического филяриатоза в 2018 году. (Фото: Корреспондент/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *