img4523-1580630907-29.jpg

img4523-1580630907-29.jpg

Ông Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh: “Thanh xuân của mình cũng chính là thanh xuân của Đảng và thế hệ của ông đã đến với Đảng bằng tấm lòng trong trắng nhất.” (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *