img4513-1580630805-89.jpg

img4513-1580630805-89.jpg

Нгуен Хю Фуку, бывший зам. начальника отдела кадров при Министерстве культуры и информации (ныне Министерстве культуры, спорта и туризма).(Фото: Минь Шон/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *