img3927-1555251354-17.jpg

img3927-1555251354-17.jpg

Mỗi cánh tay dùng để nâng cổng chắn sóng khổng lồ ở công trình Maeslantkering có chiều dài 237 m. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *