img2603-1552985279-45.jpg

img2603-1552985279-45.jpg

Bên ngoài “Thiên đường than” của Nhà nước là những bãi, điểm tập kết, tuyển rửa xít lấy than “lậu.” (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *