img2580-1552969923-92.jpg

img2580-1552969923-92.jpg

Nước thải sau khi tuyển rửa xít lấy than được xả thẳng ra vịnh Bái Tử Long. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *