img2558-1553050504-50.jpg

img2558-1553050504-50.jpg

Hệ thống đường ống hút nước từ lòng moong Mỏ than Cọc Sáu lên mương nước về khu xử lý, và xả ra suối hóa chất. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *