img2379-1552969772-57.jpg

img2379-1552969772-57.jpg

Một mỏ than thuộc TKV trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *