img2367-1552968356-41.jpg

img2367-1552968356-41.jpg

Xe chở xít lẫn thải từ khu vực bãi thải Mỏ than Phấn Mễ tiến vào một khu xường sàng tuyển xít bên ngoài. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *