img2353-1552968415-84.jpg

img2353-1552968415-84.jpg

Xe chở xít lẫn thải từ khu vực bãi thải Mỏ than Phấn Mễ về các xường sàng tuyển xít bên ngoài gây bụi mù mịt. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *