img20200406-1586166005-78.jpg

img20200406-1586166005-78.jpg

Các chốt chặn lập nơi đường mòn, lối mở. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *