img20200225-1582738097-73.jpg

img20200225-1582738097-73.jpg

Bàn tay của Vương được các bác sỹ ghép lại thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *