img20190529-1559554812-88.jpg

img20190529-1559554812-88.jpg

Quyển sổ dự định chỉ ghi trong 2 năm không ngờ đã kéo dài ra thêm 8 năm có lẻ nữa để sự thật được phơi bày. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *