img20190529-1559554631-32.jpg

img20190529-1559554631-32.jpg

Trong căn nhà nhỏ của mình, ông dành hẳn một ban để thờ 4 chữ “Cần – Kiệm – Liêm – Chính”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *