img20190529-1559554192-1.jpg

img20190529-1559554192-1.jpg

Sau 30 năm nhìn lại, ông tự nhận mình là một Đôn Kihôtê cứ một mình chống lại cỗ máy xay gió khổng lồ mang tên tham nhũng. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *