img20190529-1559554117-52.jpg

img20190529-1559554117-52.jpg

Từng tập hồ sơ được lưu giữ cẩn thận và khoa học. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *