img20190529-1559553978-29.jpg

Trong cuốn sổ tay của mình, ông lão ghi lại tỉ mẩn từng mốc thời gian, sự kiện của hành trình đi tìm công bằng cho những người vốn chẳng liên quan tới mình. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *