img20190529-1559553660-29.jpg

img20190529-1559553660-29.jpg

Sau hơn 30 năm, từ tờ đơn ban đầu, ông đã “lưu giữ” cho riêng mình hàng chục kiliogam tài liệu, hồ sơ liên quan đến các vụ chống tham nhũng (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *