img20190529-1559553537-19.jpg

img20190529-1559553537-19.jpg

Bức xúc trước những sai phạm ở địa phương, người cựu binh già đã bắt đầu hành trình đòi lại công bằng cho người dưng (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *