img201812251-1553051169-96.jpg

img201812251-1553051169-96.jpg

Đã có những tấm bê tông khắc chữ cấm xúc hút than đặt ngay bên bờ suối hóa chất, nhưng hoạt động khai thác than dưới suối vẫn diễn ra thường xuyên. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *