img201812251-1553050938-23.jpg

img201812251-1553050938-23.jpg

Những điểm tập kết than ven suối hóa chất, khu vực thuộc địa bàn phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *