img201812251-1552980826-93.jpg

img201812251-1552980826-93.jpg

Hai chiếc máy cẩu bốc xít, than lên những chiếc xà lan và tàu hơn nghìn tấn mang số hiệu ở các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình chở đi tiêu thụ bằng tàu biển. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *