img201812170-1552968113-11.jpg

img201812170-1552968113-11.jpg

Một đống xít lẫn than ở bên ngoài khu vực Mỏ than Phấn Mễ. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *