img1582cop-1565000196-95.jpg

img1582cop-1565000196-95.jpg

Cố nghệ sỹ Trần Lập – Rất nhiều các hãng bảo hiểm nhân thọ sử dụng trái phép hình ảnh Trần Lập để quảng cáo cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của mình nhờ vào uy tín và danh tiếng của anh (Ảnh: Bức Tường cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *