img1371-1480405525-26.jpg

img1371-1480405525-26.jpg

Lịch học hát ca trù sẽ rất khó có thể duy trì đều đặn vì việc học chính khóa đã chiếm phần lớn quỹ thời gian của Thục Trinh (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *