img123014-1583999329-71.jpg

img123014-1583999329-71.jpg

                     谅山省边防部队向中国护边力量赠予医用口罩。越通社记者 功宣摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *