img0669-1580633433-82.jpg

img0669-1580633433-82.jpg

Секретарь партийной ячейки деревни Такотханг Вы А Как (Фото: Шон Бах/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *