img0637-1567760877-2.jpg

img0637-1567760877-2.jpg

Anh Nông Xuân Đề thoát nghèo nhờ vay vốn đi xuất khẩu lao động. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *