img0419-1544608151-48.jpg

img0419-1544608151-48.jpg

Bỏ lại công việc tại ngân hàng với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng, Hoàng Tuấn Anh xin đi nghĩa vụ để tham gia bảo vệ biển đảo quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.