img0419-1544608151-48.jpg

img0419-1544608151-48.jpg

Bỏ lại công việc tại ngân hàng với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng, Hoàng Tuấn Anh xin đi nghĩa vụ để tham gia bảo vệ biển đảo quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *