images155166-1591152274-88.jpg

images155166-1591152274-88.jpg

Phối cảnh cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *