imagegaller-1587995739-27.jpg

imagegaller-1587995739-27.jpg

Lớp lớp cán bộ Công an Hà Nội hăng hái lên đường chi viện cho an ninh miền Nam, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *