image1-1546242269-61.jpg

image1-1546242269-61.jpg

Pham Tat Thang, experto del Instituto de Estudio Comercial del Ministerio vietnamita de Industria y Comercio. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *